Sıkça Sorulan Sorular

Güneşteki nükleer füzyonlar sonucu oluşan enerjidir ve bu enerjinin çok küçük bir kısmı da dünyaya elektromanyetik ışınım (ışınım enerjisi) olarak ulaşır. Dünyaya ulaşan enerjinin bir kısmı atmosfer tarafından yansıtılır ve bir kısmı da yine atmosfer tarafından absorbe edilir. Enerjinin kalan büyük kısmı ise yer yüzeyine ulaşır ve yerküreyi ısıtarak dünyadaki tüm doğa olaylarının %99,98'inin gerçekleşmesini sağlar. Böylelikle güneş, tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının (rüzgâr, su döngüsü, jeotermal) oluşabilmesinin ana sebebidir. 

Amortisman süresi birinci derecede kurulan sistemin tipine bağlıdır: Sabit sistemler 5 (Beş) yıla kadar kendini amorti ederken, tracking sistemlerimiz kendini 3 (Üç) yıl içerisinde amorti edebilmektedir.  

Güneş enerjisi elektrik ihtiyacının olduğu her yerde kullanılır.  

Poly ve monokristal tip solar modüller, güneş ışımasının görünen kısmı olan ışığı elektriğe dönüştürdüklerinden bulutlu havalarda ve gölgelenme durumlarında ürettikleri enerji miktarı büyük oranda düşer. 

Güneş enerjisinden elektrik üretmenin (fotovoltaik) elektriksel olarak sınırı yoktur. Sınırlayıcı faktörler sadece montaj alanı (arazi, çatı, teras vb.), yasal yükümlülük ve yönetmelikler ya da bütçedir. 

Güneş enerjisi ile teoride her türlü cihazı çalıştırmak mümkündür. Fakat tüketim arttıkça maliyet de artacaktır. Bunun yanı sıra, güneş panelleri doğru akımda elektrik üretirler, günlük hayatımızda kullandığımız birçok cihaz ise alternatif akım kullanır. Bu nedenle sistemlerde üretilen elektriği alternatif akıma çevirmek için bir inverter kullanılır. Anlık olarak çok fazla güç çeken klima, elektrikli ısıtıcı, dalgıç pompa gibi cihazlar için inverter seçimi ona göre yapılmalıdır.  

Modüllerde kullanılan camlar yüksek rüzgâr, dolu ve kar basınçlarına kadar zorlanabilirler. Kar birikmesinden dolayı üretilecek elektrik enerjisi azalacaktır. Üzerinde kar birikmemesi için birimler yer ile yüksek açı yapacak şekilde konumlandırılır. 

Güneş ışınımından enerji üreten her türlü sistem güneş ile optik kontakta olmalıdır. Maksimum enerji üretimi için ise yön ve eğim açısı konumlaması önemlidir. Ekvatorun üst kısmındaki uygulamalar için sistemler güneye, alt kısmında ise kuzeye yönlendirilmelidirler. Eğim açısı ise coğrafi konum ve kullanım şartlarına göre değişmektedir. 

Tarımsal sulama için yapılan sistemlerde, elektrik satışı mümkün olmamakla birlikte çatı GES’lerde çift yönlü sayaç ile mahsuplaşma mümkündür. 

Şebeke elektriği olan yerlerde güneş enerjisi kullanımıyla ilgili yasal bir sakınca yoktur. Belediyeden veya başka bir kurumdan herhangi bir izin belgesi almanıza da gerek yoktur. 

Güneş Enerjisi’nde sisteminiz ne büyüklükte olursa olsun enerji maliyetlerinizi düşürecektir. Sisteminiz ne kadar büyük olursa o kadar fazla elektrikte dışa bağımlılığınız azalır ve elektrik fiyatlarındaki artıştan daha az etkilenirsiniz. Ancak ihtiyacınızdan daha büyük bir sistem almanız durumunda şu anda fazla elektriği kullanım fiyatına göre daha düşük bir fiyattan sisteme geri sattığınız için ihtiyacınızdan daha büyük bir sistem almanız mantıklı değildir. Bu kapsamda sistem büyüklük analizi tüketimlerinizden yola çıkılarak Doğa Solar tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Bu kapsamda tamamen ücretsiz ön bir teklif ve değerlendirme alabilmek için bizimle iletişime geçiniz. 

Lisanssız güneş enerjisi elektrik üretim tesisi kurmak için üretim tesisinin kurulacağı bölgedeki dağıtım şirketine ya da OSB’ye başvuru yapmanız gerekir. 

Hayır. Bizim size sunduğumuz sistem evinize ya da arazinize elektrik sağlayan bir sistemdir. 

Sistem otomatik olarak ihtiyacınız olan elektriği sistemden yani şebekeden almaya başlar. PV sisteminiz maksimum üretimdeyken elektrik tüketiminiz daha fazla ise bu noktada da ihtiyacınız olan elektriği sistemden alırsınız. 

Bizimle iletişime geçerek, teknik değerlendirme için bize vereceğiniz bilgilerle tarafımızdan çalışmalar yapılarak size dönüş sağlanacaktır.  

Kendi bünyemizde teknik servis birimimiz vardır. 0332 350 36 42 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Şu an da yenilenebilir enerji kaynakları arasında en ucuz enerji güneş enerjisi ile üretilmektedir. Kurulan sistemin bakım maliyetleri çok düşüktür. Çatı gibi atıl durumda olan bir alanın değerlendirilmesini sağlar. Fabrikanızın bahçesinde bulunan bir rüzgar türbinine göre çok çok güvenlidir. Sessiz sedasız görevini yapar. Size elektrikten tasarruf sağlatırken onun orada olduğunu hatırlamazsınız bile. 

Şebeke bağlantılı sistemler adından da anlaşılacağı üzere sistemin ulusal elektrik şebekesine bağlı olduğu sistemlerdir ve izin sürecine tabidir. 

Patenti bize ait olan ürünümüz Farm Power, enerjinin ihtiyaç olduğu her yere mobil özelliği sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde taşınıp kurulabilen sistemlerdir. Enerji ihtiyacının büyüklüğüne göre birden fazla Farm Power modülünün birleştirilmesi ile sistem tasarımı yapılabilir. Tasarlanan bu sistem solar tracking (güneş takip) özelliği ile %35-%41 arasında enerji verimliliğini artırabilmektedir. Aynı zamanda sistem kurulumu yapılırken tarım arazisine zarar vermemektedir (Beton vb diğer maddelerin kullanımına gerek yoktur). İçerisinde bulunan solar güç ünitesi sayesinde kendi gücünü kendi üretebilmektedir. Böylece enerji ihtiyacı duyulan her yere taşınabilir özelliği sayesinde elektrik enerjisi sağlamaktadır.  

Tracking sistemlerimiz 900 hareket etme kabiliyeti sayesinde sabit sistemlere göre %35-%41 arasında enerji verimliliğini artırabilmektedir. Bu nedenle sabit sistemler günlük ortalama 7-8 saat çalışabilirken, tracking sistemleri günde ortalama 10-11 saat çalışabilmektedir.  

Sistemlerimizin ömürleri 25-27 yıl arasında olup, kendi üretimimiz olan panellerin verimliliği ise 10 yıl boyunca düşmemektedir. 

Tracking sistemlerimizin ve konstrüksiyonumuzun 5 yıl, panellerimizin 10 yıl ve elektrik panolarımızın ise 2 yıl garantisi mevcuttur.  

DOĞA SOLAR GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

Adres

Akabe Mah.
Yeniceler Cad. No 145/B 
My Office A1 Blok Kat 2 Daire 208
42050 Karatay/Konya

+ 90(332) 350 36 42

+ 90(506) 128 21 37